دوره رایگان شروع کار با برنامه فتوشاپ

0- چرا این دوره ساخته شدهدانلود
جلسه 1 – معرفیدانلود
جلسه 2 -نصب فتوشاپدانلود
جلسه 3 – آشنایی با محیطدانلود
جلسه 4 – ایجاد و باز کردن پروژهدانلود
جلسه 5 – گرفتن فایل از اینترنت و برش تصویردانلود
جلسه 6 – اصلاح رنگها در فتوشاپدانلود
جلسه 7 – انجام تمریندانلود
جلسه 8 – متن نویسیدانلود
جلسه 9 – معرفی مختصر ابزارهادانلود